FR | NL | EN
👉 Plateforme de réservation et d'occupation 'My3Tilleuls'

ROI - Piscine Calypso

Parc Sportif des Trois Tilleuls asbl

Avenue Léopold Wiener, 60 - 1170 Watermael-Boitsfort

N° Entreprise : 0410.474.306


HUISHOUDELIJK REGLEMENT ZWEMBAD CALYPSO 2000

 

 1. - Het schema en de prijzen staan bij de kleppen vermeld.

 

 1. - Alle personen die het zwembad betreden zijn onderworpen aan dit reglement en aan de eventuele instructies van het personeel.

 

 1. - Voor het gebruik van het zwembad wordt een toegangsprijs gevraagd.

 

 1. - In geen geval zal het bedrag van de abonnementen of de 10-entry kaart worden terugbetaald.

 

 1. - Niet-begeleide minderjarigen jonger dan 10 jaar kunnen alleen worden toegelaten met een bewijs van een 100 meter-diploma.
  • De burgerlijk aansprakelijke personen die een minderjarige in de inrichtingen vergezellen, mogen hem/haar niet zonder toezicht achterlaten. Zij nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich in geval van ongeval, beschadiging of verlies.
  • Groepen die geen schoolgroepen zijn, moeten per vijf minderjarigen een begeleider met burgerlijke verantwoordelijkheid hebben.
  • De directie en het personeel zijn niet verantwoordelijk voor overtredingen van dit reglement.

 

 1. - Wanneer het zwembad gratis of tegen betaling ter beschikking wordt gesteld, moeten de leiders en de leden van de club het huishoudelijk reglement naleven. De instructeurs en managers zijn verantwoordelijk voor ongevallen en schade aan hun eigen leden en aan derden. Minstens één van de aanwezige instructeurs moet in het bezit zijn van een hoger waterreddingscertificaat (BSSA), in orde van recuperatie zijn en de unieke taak van toezicht/redding van zwemmers of duikers verzekeren. De directie wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele overtredingen van deze voorschriften.

 

 1. - Wat de scholen betreft die gebruik maken van de voorzieningen, is er naast de toepassing van het huishoudelijk reglement ook de verplichting om de voorschriften van het ministerieel rondschrijven van 29.5.1991 na te leven die van toepassing zijn op de scholen voor wat betreft het toezicht op de kinderen.

 

 1. - Het is ten strengste verboden dieren in het etablissement mee te brengen.

 

 1. - De toegang is verboden aan personen met ongepaste kledij, personen in staat van dronkenschap, personen met open wonden, huidziekten of andere besmettelijke ziekten, personen wier fysieke mogelijkheden het niet mogelijk maken veilig te zwemmen.

 

10. - De deuren van de cabine moeten gesloten blijven tijdens de bezetting. De hutten moeten strikt schoon worden

 

gehouden. Het is verboden voor meer dan één persoon om een hut te betreden zonder toestemming van het personeel. Familiehutten zijn gereserveerd voor gezinnen. Het is ook verboden straatschoenen te dragen rond het zwembad en in de blote-voeten zones.

 

 1. - Iedereen die opzettelijk of onopzettelijk schade toebrengt aan het gebouw of de uitrusting is aansprakelijk voor de veroorzaakte schade en er zal een boete van ten minste 250 euro in rekening worden gebracht.

Schade veroorzaakt door minderjarigen of onverantwoordelijke personen moet worden betaald door de personen die civielrechtelijk aansprakelijk zijn.

 

 1. - Het is ten strengste verboden papier, tabak, lucifers of ander afval op een andere plaats te gooien dan in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.

 

13.- Het dragen van een pet is verplicht, behalve voor mensen met kort haar

 

 1. - Het is ten strengste verboden te baden zonder een fatsoenlijk uitgesneden zwempak dat door de directie wordt getolereerd. Zwemkleding die de bewegingsvrijheid belemmert, is uitsluitend om veiligheidsredenen verboden. Iedereen die zich onfatsoenlijk of onzedelijk gedraagt, wordt onmiddellijk uit de faciliteiten gezet en verbannen. Privé klanten mogen geen kleren dragen aan de rand van het zwembad

 

 1. - Het gebruik van douches en het inzepen alvorens het water in te gaan is verplicht in het belang van iedereen (maximale duur 3 minuten). Het is verboden, op straffe van uitwijzing en schadevergoeding, zich in het zwembad te wassen, zeep of soortgelijke producten in te brengen, of iets te gooien dat het water zou kunnen verontreinigen, alsmede het water in te gaan met een lichaam dat is ingesmeerd met olie, crème of enig ander product dat het water onrein zou kunnen maken.

 

 1. - Personen die niet voldoende kunnen zwemmen is het ten strengste verboden het gedeelte van het bad waar zij zich bevinden te verlaten. Eenieder die niet kan zwemmen, is verplicht de badmeesters te verwittigen.

 

 1. - Vrijduikoefeningen zijn niet toegestaan zonder voorafgaande kennisgeving aan en toestemming van de badmeester.

 

 1. - Springen van de springplank is voor risico van de duikers en zwemmers. De directie wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van ongevallen.

 

19.- Het is verboden de springplank te gebruiken in geval van overbevolking. Alle duikers zijn verplicht ervoor te zorgen dat het veld vrij is. Zwemmers zijn verplicht de onmiddellijke omgeving van de duikplanken en de afzetplaats van de duikers te ontruimen.

 

 

 1. - De "badmeester" kamer is strikt gereserveerd voor badmeesters.

 

 1. - De directie behoudt zich het recht voor elk spel of elke oefening te verbieden die het cliënteel zou kunnen storen of de goede orde van het etablissement zou kunnen schaden.

 

 1. - De directie kan elke activiteit organiseren, zelfs tijdens de openingsuren, en behoudt zich dus ook het recht voor de tijd vast te stellen die zij nodig acht voor de volledige of gedeeltelijke evacuatie van het publiek, zonder enige vergoeding aan wie dan ook. De directie behoudt zich het recht voor het aantal zwemmers te beperken.

 

 1. - De directie wijst alle verantwoordelijkheid af voor beschadigde, gestolen of verloren kleding of voorwerpen op het terrein, evenals voor fietsen die in de garage worden geaccepteerd.

 

 1. - Reddingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt in geval van gevaar.

 

 1. - De verkoop en consumptie van alcohol is ten strengste verboden.

 

 1. - Niemand in badpak mag het restaurant of de bar betreden. In deze ruimten mogen badjassen of soortgelijke uitrusting worden gedragen.

 

 1. - Gelieve het publiek niet te storen door lawaai te maken, te zingen of te schreeuwen. Het is ten strengste verboden gevaarlijke oefeningen of spelen te doen, in het bijzonder om iemand met geweld onder water te houden.

 

 1. - Het personeel is geïnstrueerd niemand te bevoordelen. Klachten van welke aard dan ook moeten worden gericht aan de directie.

 

 1. - De directie wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele ongevallen die de baders zouden kunnen overkomen, aangezien strikt is bepaald dat de badende klanten zich op eigen risico aan elke vorm van stoeipartij blootstellen.

 

 1. - Persoonlijke bezittingen moeten worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes. Na toestemming mogen groepen persoonlijke bezittingen in de collectieve cabines achterlaten

 

 1. - Persoonlijke bezittingen zijn niet toegestaan aan de rand van het zwembad.
 
 1. - Door het entreegeld te aanvaarden, stemt de klant in met het gebruik van de individuele, familie- of groepshutten zoals bepaald door de directie of haar agenten.

 

 1. - De directie kan de geldigheidsduur van het inschrijvingsgeld beperken.

 

 1. - De toegang tot de pierenbadjes is voorbehouden aan kinderen onder de 8 jaar die begeleid worden door een persoon met burgerlijke verantwoordelijkheid. Groepen zijn niet toegestaan in de pierenbadjes. Privé-zwemlessen zijn niet toegestaan in de pierenbadjes.

 

 1. - De toegang tot het solarium buiten vereist de betaling van een extra toegangsprijs. Minderjarigen onder de 14 jaar die niet begeleid worden door een wettelijk verantwoordelijke persoon, mogen het solarium buiten niet betreden.

De burgerlijk verantwoordelijke die een kind jonger dan 10 jaar naar het solarium begeleidt, mag het kind niet zonder toezicht achterlaten en moet het kind vergezellen wanneer het naar het zwembad en het pierenbad gaat.

 

 1. - Picknicken en het nuttigen van alcohol zijn ten strengste verboden in het solarium.

Muziekapparatuur anders dan een persoonlijke hoofdtelefoon is niet toegestaan in het solarium.

 

 1. - Alleen badmeesters en zwemschoolinstructeurs mogen na toestemming van de directie privé-lessen geven. De directie beheert niet en is niet verantwoordelijk voor de organisatie van privé-lessen. Privé-lessen zijn beperkt tot een maximum van 2 studenten. De minimumleeftijd voor privé- lessen is 6 jaar.

 

 1. - In geval van overbevolking behoudt de directie zich het recht voor om privé-lessen te verbieden.

 

 1. - Het is ten strengste verboden foto's te nemen in het zwembad, evenals vanuit de cafetaria.

 

- Een ieder die de bovenstaande voorschriften niet in acht neemt of de in het algemeen belang gegeven bevelen van het personeel niet nauwgezet opvolgt, kan worden verwijderd en de toegang tot de inrichting worden ontzegd, en zijn abonnement of 10-ticketkaart kan worden geannuleerd zonder aanspraak te kunnen maken op het bedrag van de betaalde toegangsprijs of seizoenkaart.

 

 

 

Serge Verulpen                   Jean-François de Le Hoye

Secretaris                            President

 

( +3226754899                                                             E-mail: pascal.duchatel@parcsportif3tilleuls.be
site internet : www.calypso2000.be                                                 N° entreprise : 0410 474 306

Haut de la page