FR | NL | EN
👉 Plateforme de réservation et d'occupation 'My3Tilleuls'

Transparantieverslag - Officiële Publicaties

Transparantiejaarverslag - Jaar 2022 - SPORT WARANDE DER DIRE LINDEN vzw

 

Gemeenschappelijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over de transparantie van de bezoldigingen en de voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen - Jaar 2022

Dit verslag bevat :

- een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, de bezoldigingen en voordelen van welke aard ook en alle representatiekosten toegekend aan zijn openbare mandatarissen ;

- een lijst van alle reizen die elk van zijn openbare mandatarissen heeft gemaakt in het kader van de uitoefening van hun functie;

- een inventaris van alle overheidscontracten die door de gemeente of het in artikel 2 bedoelde openbaar lichaam zijn gesloten, met voor elk contract vermelding van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of het contract met of zonder delegatie van bevoegdheden is gesloten.

a) Aanwezigheid van de mandatarissen

 

Naam, Voornaam

Aard mandaat

Bezoldigd J/N

Datum begin

Datum einde

AV

RB

Bureau

Voordelen in natura

FERRETTI Sandra

Bestuurder

N

 

15.03.2022

0/1

-

-

Nihil

BERTRAND

Tanguy

N

15.03.2022

 

1/1

-

-

Nihil

GOMES Manu

Bestuurder

N

   

1/1

2/3

-

Nihil

HOUBION Yves

Bestuurder

N

   

1/1

2/3

-

Nihil

VAN STEENSEL Laurent

Bestuurder

N

 

0/1

0/2

-

Nihil

DELEUZE Olivier

Bestuurder-Penningmeester

N

   

1/1

3/3

10/11

Nihil

BERTRAND Yves

Bestuurder- Vicevoorzitter

N

 

15.02.2022

-

1/2

3/9

Nihil

CARLIER D’ODEIGNE Olivier

Bestuurder

N

15.02.2022

 

-

1/3

-

Nihil

HENKENS Jean-Louis

Bestuurder

N

 

1/1

1/3

-

Nihil

CLERBAUX Cathy

Bestuurder- Adjunct-Secretaresse

N

   

1/1

2/3

11/11

Nihil

De PIERPONT Blanche

Bestuurder

N

 

0/1

2/3

-

Nihil

DERBAIX-BONAERT Babeth

Bestuurder

N

 

1/1

3/3

10/11

Nihil

MOLINGHEN Sophie

Lid AV

N

   

1/1

-

-

Nihil

RENARD Mireille

Bestuurder

N

20.09.2022

0/1

0/3

-

Nihil

MAEKELBERG Estelle

Bestuurder

N

20.09.2022

 

-

-

-

Nihil

DE LE HOYE Jean-François

Voorzitter

N

 

1/1

3/3

10/11

Nihil

VERULPEN Serge

Bestuurder-Secretaris

N

 

1/1

3/3

11/11

Nihil

LAENEN Laurence

Lid AV

N

   

1/1

-

-

Nihil

BLANCHEZ Christine

Lid AV

N

 

0/1

1/3

-

Nihil

  1. b)  Lijst van de reizen: Nihil
  2. c)  Lijst van de overheidsopdrachten: Nihil

Haut de la page